Loopbaanbegeleiding

20 jaar expertise in personeels- en organisatie begeleiding

Wat is loopbaanbegeleiding

 • Professionele ondersteuning

  Bij loopbaancoaching word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, word je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen.

 • Vier kenmerken

  Loopbaanmanagement beantwoordt aan deze vier kenmerken:

  • Loopbaanbegeleiding gebeurt op jouw eigen initiatief en vertrekt vanuit jouw behoeftes.
  • Loopbaancaoching is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken.
  • Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en heeft een impact op je inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
  • Loopbaancoaching maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching en is ook geen voorbereiding op of een sluitstuk van een andere vorm van begeleiding opleiding of coaching.

Lees ook over onze HR consulting en psychotherapie

In-contact - Loopbaanbegeleiding
In-contact – Loopbaanbegeleiding

Wij aanvaarden loopbaancheques

We werken samen met TWEG

Contacteer ons voor meer informatie

Maak een afspraak